22. juli og radikalisering

22. juli: Motivene bak terroren

60-75 min

Elevene lærer om terroristens motiv og hans tankegang bak terrorangrepene 22. juli. Gjennom begrepslæring, video og refleksjonsoppgaver, bevisstgjøres elevene på hvem terroristen ønsket å ramme og hvorfor. Opplegget er første del av samleopplegget "22. juli: Årsaker".

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt:

  • Elevene skal få kunnskap om terroristens motiv for handlingene han utførte.
  • Elevene skal få en bevissthet rundt hvorfor terroristen valgte Arbeiderpartiet og AUF som terrormål.

Del deretter lenken til elevsiden med elevene.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal først jobbe med tre sentrale begreper som knytter seg til temaet. Velg om elevene jobber med begrepene individuelt eller i par, og gjennomgå dem til slutt sammen i klassen.

Dere ser film i plenum

Vis videoen "22.juli: Motivene bak terroren" for klassen. Filmen tar for seg det Breivik skrev om i manifestet han sendte ut like før angrepene.

22. juli: Motivene bak terroren (10:08)

Elevene gjør oppgave 3

I videoen møter vi Kamzy Gunaratnam som en av kildene. La elevene undersøke hvem hun er ved å søke på internett. De skal skrive noen få setninger om henne og oppgi hvilke kilder de har brukt. Hvordan vurderer elevene hennes troverdighet som kilde?

Elevene gjør oppgave 4

Etter å ha sett videoen sammen i klassen, skal elevene nå se den på nytt på egen skjerm og jobbe med tilhørende oppgaver. Bestem om de skal jobbe i par eller individuelt. Forbered elevene på at de skal dele svarene sine med klassen etterpå.

Felles gjennomgang av oppgave 4

Gjennomgå oppgavene sammen i plenum. La elevene komme med innspill. Se gjerne våre forslag til innhold i samtalen under, men la elevenes tanker stå i sentrum.

Elevene gjør oppgave 5

Elevene diskuterer oppgavene muntlig i par/grupper for å forberede seg til klassesamtale. Gjennomgå deretter oppgavene i en felles klassesamtale. Se gjerne våre forslag til innhold i samtalen under, men la elevenes tanker stå i sentrum.

Avslutning

Avslutt økten med å gjennomgå målene før timen og la elevene komme med innspill:

  • Elevene skal få kunnskap om terroristens motiv for handlingene han utførte.
  • Elevene skal få en bevissthet rundt hvorfor terroristen valgte Arbeiderpartiet og AUF som terrormål.

Alternativer

Kompetansemål

  • Samfunnsfag 10. trinn

    Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

Tverrfaglige temaer

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap