Kildekritikk

Alias om demokrati og valg

45-60 min

I dette spillet øver elevene seg på ord og begreper knyttet til demokrati, valg og politikk.

Spill

Forberedelse

Se gjennom instruksjonene til spillet og ordlisten. Begge ligger også på elevsiden.

Del elevene inn i lag, og bestem hvilke lag som skal spille mot hverandre. En optimal gruppe er fire elever fordelt på to lag.

Gjennomføring

Introduser målene for timen:

  • Jeg øver meg på å forklare begreper gjennom Alias
  • Jeg kan forklare og bruke ulike begreper knyttet til demokrati, valg og politikk.

Del deretter ut elevsiden til elevene.

Elevene spiller Alias

Les gjennom spillereglene sammen med elevene før de begynner å spille.

Ordlisten inneholder en forklaring på alle begrepene. Elevene kan bruke denne som oppslagsverk om de møter begreper de ikke kjenner, men skal bruke egne ord når de forklarer ordene til lagkameratene.

Introduksjonen til kortene er det første man møter når man går inn på samtalekortene.

Alternativ

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

  • Norsk 10. trinn

    Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

  • Samfunnsfag 10. trinn

    Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

  • Demokrati og medborgerskap
  • Folkehelse og livsmestring