Valg 2023

Det er straks valg! På denne siden finner du alle undervisningsressursene våre knyttet til lokalvalget i 2023.

Valg og hverdag

Med utgangspunkt i NRKs artikkelserie "Folk om valg og hverdag" utforsker elevene hvordan politikk påvirker både den enkelte persons hverdag og samfunnet vårt. De jobber med en selvvalgt politisk sak og vurderer hvordan de selv kan påvirke politiske avgjørelser.

Ungdomstrinn • Videregående
KRLE, norsk, samfunnsfag, samfunnskunnskap

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Utspekulert statistikk

Hvordan kan statistikk manipuleres for å underbygge argumentasjon? Elevene utforsker hvordan spørreundersøkelser og grafiske fremstillinger kan manipuleres for å støtte opp under forhåndsbestemte meninger.

Ungdomstrinn
Matematikk

Alias om demokrati og valg

I dette spillet øver elevene seg på ord og begreper knyttet til demokrati, valg og politikk. Opplegget kan gjennomføres analogt med printede aliaskort, eller digitalt med samtalekort-modulen i opplegget.

Ungdsomtrinn
Samfunsfag

Grafer til Høyre og Venstre

Politikere viser gjerne til statistikk i argumentasjon og begrunnelser. Ofte presenteres statistikken i diagrammer. Men, grafiske fremstillinger kan lett manipuleres. Hvordan kan ulike partier bruke dette til å bygge oppunder sin agenda?

Ungdomstrinn
Matematikk, samfunnsfag

Debattbingo

I valgkampen møtes politiske motstandere til TV-debatter. Hva gjør de for å fremstå overbevisende? I denne bingoen jobber elevene med argumentasjon og retorikk i muntlige debatter.

Videregående
Norsk

Hva skal jeg stemme?

Hvem lytter vi til når vi henter informasjon om hva vi skal stemme? Hvor bør elevene lete for å finne informasjon om valget? Ulike kilder har ulike fordeler og ulemper. Her utforsker elevene ulike kilder de kan bruke for å finne ut hva de skal stemme, og vurderer fordeler og ulemper ved dem.

Videregående
Norsk, religion og etikk, samfunnskunnskap, naturfag, kommunikasjon og kultur

Faktapåstand eller mening?

I politiske debatter og diskusjoner er det lett å la seg rive med av sterke meningspåstander. Men baserer vi valgene våre på fakta eller på andres meninger? Her finner du en quiz der elevene øver seg på å avgjøre hva som er fakta og hva som er mening.

Ungdomstrinn
KRLE, norsk, samfunnsfag

Faktasjekk statsministeren

Når politikere ytrer seg, er det viktig at vi kan stole på det de sier. Hva kan vi gjøre når valgkampen blir full av påstander? I dette undervisningsopplegget trener elevene på å skille mellom faktapåstander og meninger i en pressemelding fra en fiktiv statsminister. De inntar rollen som rådgivere og faktasjekker påstander før de sender en tilbakemelding om hva som er feil.

Ungdomstrinn
Norsk, samfunnsfag, naturfag

Prosjekt Blæst

På den fiktive øya Blæst har en utbygger søkt om å få bygge en vindpark. I lokalbefolkningen hersker det mange ulike meninger rundt hva som er den riktige avgjørelsen for det lille samfunnet. Opplegget er tredelt, og gjennom rollespill, kildegranskning og tekstproduksjon får elevene trening i det å være aktive deltakere i dagens demokrati.

Ungdomstrinn • Videregående
Norsk, samfunnsfag, naturfag, samfunnskunnskap, medie- og informasjonskunnskap