Faktasjekk

Bevis det!

60 min

Elevene velger seg en av fire reelle saker som har gått viralt, men som ikke stemmer. Elevene skal finne bevisene.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Under finner du beskrivelsene av sakene som elevene skal faktasjekke. Vedlagt tipsliste kan deles ut til elever som trenger det i forkant av arbeidet.

Gjennomføring

Introduser tema for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av tiden dere har:

 • Hvordan kan man faktasjekke en sak og bevise at den ikke stemmer?
 • Hvordan kan jeg sjekke om en kilde er troverdig eller ei?

Elevene gjør oppgave 1

Del ut elevsiden og la elevene se gjennom plakaten for hvordan de kan være kritiske lesere i møte med nyheter på sosiale medier. Det kan være lurt å la elevene jobbe sammen og lage sin egen huskeliste.

Elevene gjør oppgave 2

I filmen får elevene et konkret eksempel på hvordan de kan bruke Google for å sjekke opp informasjon de finner på nett.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal velge én av de fire usanne sakene og finne bevis for hvorfor den er falsk. I utgangspunktet er sak 4 en enklere oppgave enn de tre første.

Elevene gjør oppgave 4

En viktig del av dette opplegget er at elevene får presentere hva de har funnet. Vi anbefaler at elevene får bruke videoformatet til dette. Det viktigste er at elevene får frem bevisene og forklarer hvorfor saken er falsk.

Avslutning

Elevene kan presentere sine bevis for klassen dersom tiden strekker til. Avslutt med å gjennomgå de samme spørsmålene som du introduserte økta med:

 • Hvordan kan man faktasjekke en sak og bevise at den ikke stemmer?
 • Hvordan kan jeg sjekke om en kilde er troverdig eller ei?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Analysere og evaluere eigne og andre sine medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap