Faktasjekk

Faktasjekk er er sjanger i journalistikken. Det å sjekke opp faktagrunnlaget bak informasjon vi møter er noen ganger nødvendig og andre ganger svært nyttig.

Introduksjon