Kildekritikk

Dilemma!!

5-20 min

Har du fem minutter igjen av timen? Eller trenger du et tema til en klassediskusjon? Her er opplegget som både kan gjøres praktisk og ikke krever noe særlig forarbeid. Undervisningsopplegget har ikke elevside.

Diskusjon
Spill

Forberedelse

Dilemma på tavla:

Last ned filen under: "Dilemma". I filen finner du seks ulike dilemmaer som klassen skal diskutere. Ta et og et dilemma opp på tavla/lerretet/Smartboarden, så alle i klassen kan se det.

Gjennomføring

Velge side i klasserommet:

Del klasserommet i to, der hver side representerer de ulike valgene. Elevene skal ta stilling til dilemmaet og gå til den siden som representerer deres valg.

Alternativer

Elevene kan også bli sittende på plassen sin, men for eksempel reise seg hvis de ville valgt den ene, og bli sittende hvis de ville valgt den andre.