Kildekritikk

Dilemma

5-20 min

Har du litt tid igjen av timen? Eller trenger du et tema til en klassediskusjon? Her er et praktisk undervisningsopplegg som krever minimalt med forarbeid.

Spill
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom presentasjonen og gjør deg klar til å vise den på tavla. Presentasjonen inneholder seks ulike dilemmaer som klassen skal diskutere.

Gjennomføring

Målet er at elevene reflekterer rundt hvordan de bruker ulike kilder, begrunner valgene sine og kanskje blir utfordret av hverandre.

Del klasserommet i to, hver side representerer de ulike valgene. Elevene skal ta stilling til dilemmaet og gå til den siden som representerer deres valg. Vis frem et og et dilemma for klassen.

Dilemmaene har ikke noe rett eller galt svar. Poenget er at det kan skape bevissthet rundt egne valg, og være et godt utgangspunkt for en klasseromsdiskusjon rundt kildebevissthet og kritisk mediebruk.

Alternativer