Kildekritikk

Ekkokammer vs. filterboble

45-60 min

Ekkokammer og filterboble er to begrep vi ofte bruker i samtale om informasjon på sosiale medier. De brukes til og med om hverandre. Men hva er forskjellen mellom dem?

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den med elevene. Finn frem post-it-lapper eller ark og tape/lærertyggis, og skriv eventuelt ut arkene med begrepene på. Lag grupper som elevene kan jobbe i.

Gjennomføring

Introduser timen ved å snakke med klassen om hva de skal lære i løpet av økta.

 • Jeg vet hva et ekkokammer er og hva en filterboble er, og forskjellen på dem.
 • Jeg kjenner til utfordringer ved disse fenomenene.

Post-it-aktivitet

Skriv opp ordene Ekkokammer og Filterboble på hver sin side av tavla og lag et venn-diagram, eller heng opp arkene fra oss ved siden av hverandre på en ledig vegg.

Elevene skriver ned ting de forbinder med hvert av begrepene og henger opp lappene der de hører hjemme. Hvis de skriver opp ting som de føler passer med begge, henger de dem i midten.

Les opp lappene til slutt.

Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen om ekkokammer og oppsummerer filmen ved å svare på spørsmålene.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser videoen om filterboble og oppsummerer filmen ved å svare på spørsmålene.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene diskuterer spørsmål og skriver og sorterer post-it-lapper.

Post-it 2

Be elevene fortelle hva de har funnet ut og hvordan de nå har sortert post-it-lappene. Sørg for at alle elevene har en forståelse for hva hvert av fenomenene innebærer.

Elevene gjør oppgave 4

Del elevene i 2. La halve klassen diskutere A, og halve klassen diskutere B.

Avslutning

Oppsummer i fellesskap det elevene har diskutert på forrige spørsmål, slik at alle får høre svar på spørsmålet de ikke diskuterte selv.

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1

  Vurdere kilders troverdighet og bruke dem på en etterrettelig måte.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Religion og etikk Vg3

  Analysere og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap