Kildekritikk

Ekkokammer

45 min

Elevene blir kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan disse kan påvirke oss og samfunnet vi lever i.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelser

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut til elevene. Under følger vårt forslag til undervisningsopplegg.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Bli kjent med begrepet
 • Reflektere rundt hvordan ekkokammer påvirker oss

Felles: Hva er et ekkokammer?

La elevene diskutere med sidemannen og komme med innspill i plenum. Hensikten er ikke at de skal komme med det riktige svaret, men å reflektere rundt begrepet før de starter på arbeidet.

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene. Du kan selv velge om elevene skal jobbe individuelt eller i samarbeidspar på oppgave 2.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen. La elevene snakke sammen i små grupper og prøve å definere hva et ekkokammer er.

Elevene gjør oppgave 2

La elevene jobbe med spørsmålene i liten gruppe eller par. Be elevene ta notater når de jobber, slik at de kan være forberedt til en klassesamtale på slutten av timen.

Avslutning

Når elevene har jobbet gjennom alle spørsmålene samler du klassen til en oppsummering i plenum. Som en avslutning kan du ta opp spørsmålet du innledet med og la elevene svare:

 • Hva er et ? Definer begrepet sammen og diskuter til slutt hvordan ekkokamre kan påvirke oss.

Alternativer

Du kan tilpasse opplegget ved å gi elevene beskjed om å svare på et utvalg av spørsmålene.

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap