Faktasjekk

Fakta eller mening? Quiz

10-30 min

Hvor gode er elevene dine til å skille mellom meningspåstander og faktapåstander? Her gjør elevene en quiz og øver seg på å avgjøre hva som er hva.

Quiz
Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Bestem om elevene skal jobbe individuelt eller i par. Lag eventuelt par som elevene jobber i.

Se Alternativer for forslag til forarbeid eller etterarbeid til opplegget.

Gjennomføring

Introduser temaet for økten.

Definer begrepene og i fellesskap, slik at alle elevene har et godt utgangspunkt for å løse quizen.

Elevene gjør oppgave 1

Del ut elevsiden.

Elevene tar quizen.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber med oppgavene nedenfor i par eller gruppe

Avslutning

Oppsummer økten med å la elevene diskutere oppgave C felles:

 • Hvorfor er det viktig å skille mellom fakta og mening?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap