Faktasjekk

Faktapåstand eller mening? Quiz

10-30 min

Hvor gode er elevene dine til å skille mellom meninger og faktapåstander? Her gjør elevene en quiz og øver seg på å avgjøre hva som er hva.

Hjemmeskole
Quiz
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Lag par som elevene kan jobbe i.

Gjennomføring

Introduser temaet for økten.

Definer begrepene , og i fellesskap, slik at alle elevene har et godt utgangspunkt for å løse quizen.

Husk at en kan være gal eller upresis, men fremdeles være en faktapåstand.

Elevene gjør oppgave 1

Del ut elevsiden.

Elevene tar quizen.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber med oppgavene nedenfor i gruppe bestående av to samarbeidspar.

Avslutning

Oppsummer økten med å la elevene diskutere oppgave C felles:

 • Hvorfor er det viktig å skille mellom fakta og mening?

Alternativer

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap