Faktasjekk

Faktasjekk: Amazonas brenner

45-60 min

Her møter elevene noen påstander om Amazonas som har blitt gjenfortalt i media, men som ikke er helt riktige, og de utfordres til å presentere en faktasjekk.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under følger vårt forslag til undervisningsopplegg.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Bevissthet rundt at også seriøse nyhetskanaler kan ta feil.
 • Hva som kjennetegner falske nyheter
 • Hvorfor noen lager og sprer falske nyheter
 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Elevene gjør oppgave 1

Høsten 2019 var det stor oppmerksomhet knyttet til brannene som herjet i Amazonas. Dette førte til at mange engasjerte seg i regnskogen og uttrykket "Amazonas er jordas lunger" spredte seg. I denne oppgaven skal elevene se en film produsert av VGTV der de bruker dette uttrykket og forteller om de store skogbrannene i Amazonas.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal lage sin egen presentasjon av Faktisk sin faktasjekk i form av Power Point, Key Note etc. Se kriterier på elevside.

Avslutning

Dersom tiden strekker til, kan elevene vise sin presentasjon for klassen. Som en avslutning på økta, kan det være fint å gjennomgå målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Bevissthet rundt at også seriøse nyhetskanaler kan ta feil.
 • Hva som kjennetegner falske nyheter
 • Hvorfor noen lager og sprer falske nyheter
 • Å reflektere over avsenders motivasjon

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Naturfag 10. trinn

  Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap