Kildekritikk

Fire hjørner

10-20 min

Elevene tar stilling til de ulike påstandene ved å bevege seg mellom fire hjørner. De skal øve seg på argumentasjon ved å begrunne hvorfor de har valgt den plassen de har.

Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom presentasjonen og gjør deg kjent med de ulike påstandene og oppfølgingsspørsmålene du kan stille.

Marker hvert hjørne av klasserommet så "Helt enig", "Litt enig", "Litt uenig" og "Helt uenig" er i hvert sitt hjørne. Bruk gjerne arkene som ligger under til det.

Gjennomføring

Introduser målene for timen.

 • Jeg reflekterer over ulike påstander
 • Jeg kan argumentere for standpunktet mitt

Fire hjørner

Bruk presentasjonen og gjennomfør aktiviteten med elevene. Alle skal tilbake til midten av klasserommet mellom hver påstand. Velg noen elever som skal begrunne svarene sine for hver påstand. Se under for oppfølgingsspørsmål til hver påstand.

Alternativer

Dette opplegget er fint å gjennomføre utendørs! Finn et område ute som du kan markere med de fire standpunktene, og skriv ut påstandene i utskriftsvennlig format.

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Vg1 helse- og oppvekstfag Kommunikasjon og samhandling

  Reflektere over kva digital dømmekraft inneber, vurdere kjelder kritisk og vise nettvett i arbeidet.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling