Kildekritikk

Folkeopplysningen: Eksperten

60 min

Hva er egentlig en ekspert? Elevene lærer om hvem som faktisk er eksperter og hvilken påvirkning de har på oss.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Vite hva en ekspert er og hvem som kan kalle seg det
 • Reflektere over hva slags påvirkning eksperter har på oss og samfunnet

Diskuter i plenum

La elevene diskutere spørsmålene under med sidemannen før de ser episoden:

 • Hva mener dere skal til for å kalle seg en ekspert?
 • Hva synes dere om å bruke eksperter til å uttale seg om saker i mediene?
 • Hvorfor bruker mediene ofte eksperter til å uttale seg, tror dere?

Oppsummer svarene kort.

Oppgave 1 i plenum

Se episoden "Eksperten" fra Folkeopplysningen sammen i klasserommet. Dersom elevene har hjemmeskole, finnes også episoden på elevsiden under oppgave 1.

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene. Elevene kan jobbe individuelt eller i læringspar.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber med spørsmål tilhørende episoden. Forslag til svar på oppgavene finner du under:

Avslutning

Gjennomgå oppgavene til slutt i plenum. Avslutt økta med å ta frem målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Vite hva en ekspert er og hvem som kan kalle seg det
 • Reflektere over hva slags påvirkning eksperter har på oss og samfunnet

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Naturfag Vg1 EL

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring