Grafer og tall

Grafer til Høyre og Venstre

60-90 min

Gjennom utforskende undervisning jobber elevene med hvordan ulike partier kan bruke grafiske fremstillinger for å bygge oppunder sin agenda.

Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den ut. Finn frem fargeblyanter slik at elevene kan bruke farger i oppgave 2 og 3. Lag læringspar som elevene skal jobbe i.

Les mer om hva utforskende undervisning er under.

Gjennomføring

Introduser målene for timen.

 • Jeg reflekterer over hvordan grafiske fremstillinger kan brukes for å underbygge avsenders agenda
 • Jeg kan bruke teknikker for å lese grafer kritisk

Klassesamtale

Sørg for at alle elevene har god kjennskap til begrepene før dere går i gang.

Gå gjennom plakaten "Hvordan lese grafer kritisk".

Del deretter ut elevsiden.

Plakat "slik leser du grafer kritisk". Trykk på bildet for å få det i fullskjerm.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene jobber i læringspar.
Dser på to grafer, lagt ut på Facebook-sidene til partiene Høyre og Venstre, og diskuterer spørsmål for å vurdere hva grafene sier.

To ulike grafer? Grafen til høyre er det partiet Høyre som har lagt ut. Klikk på bildet for å få det større. Foto: Skjermbilder fra Venstre og Høyre sine Facebooksider

Elevene gjør oppgave 2

To dager senere la Venstre ut en ny graf.

Elevene løser oppgavene under i læringspar.

Ny klimagraf fra Venstre. Klikk på bildet for å få det større. Foto: Skjermbilde fra Venstre sin Facebookside

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal se for seg at de er medlem i et parti som ikke sitter i regjering med Høyre og Venstre. Med dette utgangspunktet skal de løse oppgaven under.

Avslutning

La noen av læringsparene vise grafene sine. De kan forklare kort hvilke agendaer grafene skal støtte oppunder, hvilke virkemidler de har valgt og hvorfor.

Som oppsummering kan dere diskutere følgende spørsmål:

 • Hvordan unngår man å bli lurt når man møter grafiske fremstillinger?

Alternativer

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap