Grafer og tall

Fremstilling av tall kan være effektive virkemidler for å få frem et budskap. Grafer og tall kan også brukes til å vinkle og justere budskapet.

Introduksjon