Kildekritikk

Herman blir grønn

45-60 min

Elevene lærer om youtubere og hvordan betalte samarbeid fungerer.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Hvordan påvirkes vi av influensere?
 • Hva er fordelene med influensere?

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen som Herman Dahl har gjort for Oslo Kommune for å fremme Oslo som miljøhovedstad. Her kan det være lurt at elevene har egne headset.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skriver leserinnlegg om sine refleksjoner rundt influensere og påvirkning. Elevene kan også se "Innafor episoden om influensere på NRK for å få flere inntrykk.

Avslutning

Som en avslutning på økta kan det være fint å ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hvordan påvirkes vi av influensere?
 • Hva er fordelene med influensere?

Alternativer

Den avsluttende teksten kan elevene skrive i par, slik at skriveprosessen blir mer sosial.

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media.

 • Norsk Vg1 SF

  Lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap