Kildekritikk

Filterboble

60 min

Elevene blir kjent med begrepet filterboble. De får utforske sin egen filterboble og lære om hvordan de kan påvirke oss og samfunnet vi lever i.

Diskusjon
Video

Forberedelser

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Hva er en filterboble?
 • Hvordan kan man være mer bevisst på sin egen boble?

Del ut elevsiden

Elevene jobber med oppgaver i samarbeidspar eller individuelt. Svarene på oppgavene kan noteres i arbeidsboka eller i et eget dokument.

Elevene gjør oppgave 1

Under finner du svarene på spørsmålene:

Elevene gjør oppgave 2

I denne oppgaven er vi ute etter svar som eleven finner i sin egen .

Elevene gjør oppgave 3

På spørsmålene A, B og C skal eleven svare på ut ifra sin egen feed. Svar på spørsmål D) finner du under:

Avslutning

Som en avslutning for økta, kan det være fint å ta opp igjen målene for timen og la elevene komme med innspill:

 • Hva er en filterboble?
 • Hvordan kan man være mer bevisst på sin egen boble?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Utforske påverknadsstrategiar i ulike typar medieprodukt.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap