Kildekritikk

Hva er sportsvasking?

45-60 min

I forbindelse med vinter-OL i Beijing dukker stadig begrepet sportsvasking opp i mediene. Ordet ble også kåret til årets ord i 2021. Her lærer elevene hva sportsvasking er og hvorfor Kina blir anklaget for å drive med det.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Del elevene inn i 5 grupper og gi gruppene en bokstav fra A-D. Bokstavene representerer hvilke spørsmål gruppa skal jobbe med i oppgave 4.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og gjennomgå målene for økten:

 • Hva er sportsvasking?
 • Hvorfor får Kina kritikk for å drive med sportsvasking ved å arrangere vinter-OL i Beijing?
 • Hvordan kan sosiale medier bidra på godt og vondt ved sportsvasking?

Felles introduksjon

Introduser temaet for klassen ved å spørre elevene hva de vet om sportsvasking. Etter felles gjennomgang med elevenes innspill, kan du dele ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser video om hva sportvasking er og diskuterer tilhørende spørsmål. Gjennomgå oppgaven i plenum før de starter på oppgave 2.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser videoen fra YouTube og diskuter tilhørende spørsmål: Hvordan fremstilles Kina som land basert på denne videoen?

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser en film fra nettsiden til Amnesty International Norge og diskuterer tilhørende spørsmål.

Felles oppsummering: Hva skal vi gjøre?

Ta opp spørsmålet som ble stilt i videoen fra Amnesty; Hva skal vi gjøre? La elevene komme med innspill og begrunne sine svar.
I denne samtalen kan det være fint å påpeke at det også er positive sider ved Kina som nasjon, selv om det finnes eksempler på at de bryter menneskerettighetene.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skal jobbe med spørsmål tilhørende sin bokstav i grupper i 15 minutter. Spørsmålene fremmer diskusjon og refleksjon rundt problematikken om sportsvasking og vinter-OL i Beijing. Når det har gått 15 minutter, skal elevene selv samle seg i nye grupper på 4 der alle mulige bokstaver (A-D) er representert. I grupper skal elevene presentere sin del av oppgaven og la de andre komme med innspill underveis.

Avslutning

Gjennomgå spørsmålene fra oppgave 4 og la elevene komme med innspill. Avslutt undervisningen med øktens mål for timen:

 • Hva er sportsvasking?
 • Hvorfor blir vinter-OL i Beijing 2022 brukt som eksempel på sportsvasking?
 • Hvordan kan sosiale medier bidra på godt og vondt ved sportsvasking?


Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling