Kildekritikk

Medaljens bakside?

60-120 min

Hvilke interesser ligger bak store sportsarrangementer og sponsoravtaler? I dette opplegget skal elevene undersøke hvorfor en statlig aktør blir anklaget for sportsvasking, og hvordan vårt inntrykk av land lar oss påvirke av kilder vi leser.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med klassen. Del elevene inn i grupper på 3-4 personer.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og gjennomgå målene for økten:

 • Hva er sportsvasking?
 • Hvordan påvirker ulik informasjon meningene dine?

Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser video om hva er, og diskuterer tilhørende spørsmål med læringspartner.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene går sammen i grupper og skal gjøre et dypdykk i et land og begivenhet som anklages for sportsvasking. De kan velge mellom fotball-VM 2022 i Qatar eller vinter-OL 2022 i Beijing. Deretter jobber de med tilhørende spørsmål:

Elevene gjør oppgave 3

Gruppa jobber videre med valgt tema i oppgave 2. Elevene skal se video og jobbe med tilhørende spørsmål. Spørsmålene kan fordeles mellom gruppemedlemmene eller jobbes med sammen. Et forslag til kilder finner elevene på elevsiden.

Fotball-VM 2022 i Qatar

Vinter-OL i Beijing

Oppgave 4

Gruppene samler funnene i en felles presentasjon som de skal vise for klassen. Gruppene kan velge om de vil presentere ved hjelp av en veggavis, Power Point, eller andre presentasjonsverktøy. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i alle spørsmålene fra oppgave 2 og 3, og følge kriteriene under:

Avslutning

La alle gruppene presentere sine funn og avslutt økten med elevenes innspill på øktens mål:

 • Hva er sportsvasking?
 • Hvordan påvirker ulik informasjon meningene dine?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling