Grafer og tall

Hva sier grafen?

60-90 min

Vanskelige spørsmål kan være enklere å forstå med en graf. Men noen ganger gir grafer et unyansert eller feilaktig inntrykk av virkeligheten. Her ser elevene nøyere på hva en graf egentlig sier.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den ut til elevene. Se videoen som elevene skal jobbe med. Sørg for at alle elevene har tilgang på headset slik at de kan spole frem og tilbake i videoen mens de jobber.

Lag par eller grupper på 3 som elevene kan jobbe i.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hvordan kan naturfaglige data fremstilles på ulike måter for å støtte oppunder eget synspunkt?
 • Hva bør man være bevisst på når man leser grafer, slik at man ikke lar seg lure?

Del elevene i par eller små grupper. Del deretter ut elevsiden. Elevene ser enten videoen på hver sin maskin, eller dere ser den felles i klassen før elevene jobber.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen, enten på hver sin maskin eller felles i klassen. Så svarer de på spørsmål til videoen.

Oppsummer svarene i plenum etter hver deloppgave.

Se filmen fra PragerU på elevsiden. Foto: Skjermdump

Elevene gjør oppgave 2

Filmen har følgende påstand: "Fossil brensel er den grønneste energien. Elevene ser på hvordan den har blitt begrunnet. Oppsummer svarene til elevene i fellesskap.

Elevene gjør oppgave 3

Filmen ønsker å overbevise oss om at fossil energi er den grønneste energien, og den bruker grafer som argumenter. Elevene svarer på oppgaver til denne påstanden.

Elevene gjør oppgave 4

Lag en kort tipsliste for hvordan en kan unngå å bli lurt av en graf. (maks fem tips) Forbered deg på å dele med klassen.

 • La elevene bruke litt tid på å tenke ut sine tips.
 • Bruk gjerne andre grafer som har feil inspirasjon til tips.
Det var en gang en graf som nektet å tro at renten skal opp til 1,5 prosent. NRK. 18/3/2021. Foto: @hvordanikkelagegrafer Twitter

Avslutning

Gå gjennom målene for timen igjen og ha en klassesamtale der elevene får komme med sine syn på dem ut fra hvordan PragerU har laget denne videoen.

 • Hvordan kan nøytrale data fremstilles på ulike måter for å støtte oppunder eget synspunkt?
 • Hva bør man være bevisst på når man leser grafer, slik at man ikke lar seg lure?

Alternativer

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring