Kildekritikk

Hva skal jeg stemme?

30-60 min

Hvem lytter vi til når vi henter informasjon om valget? Hvordan avgjøre hva vi skal stemme? Her utforsker elevene ulike kilder de kan bruke for å finne ut hva de skal stemme, og vurderer fordeler og ulemper ved dem.

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevopplegget og gjør deg klar til å dele elevsiden med elevene. Del elevene inn i samarbeidspar. Skriv ut arbeidsarket hvis elevene ikke skal jobbe med det digitalt.

Gjennomføring

Gå gjennom læringsmålene for økta:

 • Jeg bruker ulike kilder til å hente inn informasjon
 • Jeg vurderer kildene jeg bruker

Oppgave 1

Elevene skal ta stilling til ulike kilder de kan bruke for å hente inn informasjon når de lurer på hva de skal stemme.

Del ut ett arbeidsark til hver elev og introduser det i fellesskap. Elevene jobber individuelt med arket. Gå gjerne rundt og still spørsmål underveis til elevene.

Under finner du noen eksempler på fordeler og ulemper ved de ulike kildene.

Klikk på bildet for å få det i fullskjerm. PDF-en av arbeidsarket er tilgjengelig på elevsiden.

Oppgave 2

Sett elevene sammen i samarbeidspar. Nå skal de prate sammen om hva de har fylt ut på arket sitt.

 • Hva er de enige om?
 • Hva er de er uenige om?

Oppfordre dem til å argumentere for poengene sine ved å bruke konkrete eksempler til å illustrere poenget.

Avslutning

Oppsummer hva hva de ulike samarbeidsparene har svart på de ulike kildene i en felles klassesamtale.

 • Hva er fordeler og ulemper ved de ulike kildene?
 • Er det noen kilder dere ville brukt fremfor andre når dere lurer på hva dere skal stemme?

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Religion og etikk Vg3

  Analysere og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk.

 • Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1

  Vurdere kilders troverdighet og bruke dem på en etterrettelig måte.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Naturfag Vg1 SF

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring