22. juli og radikalisering

22. juli: Hva skjedde?

60-90 min

Her lærer elevene hva som skjedde i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Se videoene.

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt.

 • Få kunnskap om hva som skjedde under terrorhandlingene 22.juli, hvem som ble rammet og hvem som sto bak
Foto: NTB

Lag et tankekart

Spør elevene om hva de vet og husker om 22. juli. Lag et tankekart på tavlen.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen 22. juli: Bomben i Oslo (8:14). Velg om du vil la elevene se videoen hver for seg på sine egne maskiner, eller om du vil vise den i plenum.

22. juli: Bomben i Oslo (8:14)

Elevene gjør oppgave 2

Elevene svarer på oppgave 2. La dem diskutere svarene sine i grupper, og ta det deretter opp i plenum.

Fyll på tankekartet

Spør elevene om de har noe de ønsker å tilføye tankekartet på tavlen nå.

Bomben i Oslo gjorde store skader i regjeringskvartalet. Foto: NTB

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser videoen 22. juli: Massakren på Utøya (9:36). Velg om du vil la elevene se videoen hver for seg på sine egne maskiner, eller om du vil vise den i plenum.

22. juli: Massakren på Utøya (9:46)

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skriver ned refleksjoner og spørsmål de har etter å ha sett filmene. Dette skal være anonymt. Du bestemmer om de skal legge dem inn digitalt på Padlet eller Menti, eller om de skal skrive ned på post-it-lapper som du samler inn.

Elevene gjør oppgave 5

Elevene svarer på oppgave 5. La dem diskutere svarene sine i grupper, og deretter i plenum. Mens de jobber med spørsmålene individuelt og i grupper, leser du gjennom de anonyme besvarelsene til oppgave 4.

Fyll på tankekartet

Spør igjen om det er noe mer elevene vil ha inn på tankekartet nå.

Foto: NTB

Avslutning

Gå gjennom følgende spørsmål i klassen:

 • Hva visste du fra før?
 • Hva var det som egentlig skjedde 22. juli?
  • Hvem ble rammet av terroren?
  • Hva skjedde?
  • Hvor skjedde det?
 • Var det noe du ble overrasket over?
 • Hva sitter du igjen med nå?
Foto: NTB

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

 • Historie Vg3 påbygging – samisk, kvensk eller finsk

  Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap