22. juli og radikalisering

22. juli: Hva skjedde?

60-90 min

Her lærer elevene hva som skjedde i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Se videoene.

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt.

 • Få kunnskap om hva som skjedde under terrorhandlingene 22.juli, hvem som ble rammet og hvem som sto bak
Et bilde av hovedhuset på Utøya der det står AUF og UTØYA med røde bokstaver.
Foto: NTB

Lag et tankekart

Spør elevene om hva de vet og husker om 22. juli. Lag et tankekart på tavlen.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen 22. juli: Bomben i Oslo (8:14). Velg om du vil la elevene se videoen hver for seg på sine egne maskiner, eller om du vil vise den i plenum.

22. juli: Bomben i Oslo (8:14)

Elevene gjør oppgave 2

Elevene svarer på oppgave 2. La dem diskutere svarene sine i grupper, og ta det deretter opp i plenum.

Fyll på tankekartet

Spør elevene om de har noe de ønsker å tilføye tankekartet på tavlen nå.

Et bilde fra inngang 3 i høyblokka kort tid etter bombingen. Vinduene er knust, og det ligger mye glass og andre biter av bygningen på bakken.
Bomben i Oslo gjorde store skader i regjeringskvartalet. Foto: NTB

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser videoen 22. juli: Massakren på Utøya (9:36). Velg om du vil la elevene se videoen hver for seg på sine egne maskiner, eller om du vil vise den i plenum.

22. juli: Massakren på Utøya (9:46)

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skriver ned refleksjoner og spørsmål de har etter å ha sett filmene. Dette skal være anonymt. Du bestemmer om de skal legge dem inn digitalt på Padlet eller Menti, eller om de skal skrive ned på post-it-lapper som du samler inn.

Elevene gjør oppgave 5

Elevene svarer på oppgave 5. La dem diskutere svarene sine i grupper, og deretter i plenum. Mens de jobber med spørsmålene individuelt og i grupper, leser du gjennom de anonyme besvarelsene til oppgave 4.

Fyll på tankekartet

Spør igjen om det er noe mer elevene vil ha inn på tankekartet nå.

Et avstandsbilde av Utøya, med grå skyer og urolig hav. Solen skinner på øya og får den til å lyse opp i bildet.
Foto: NTB

Avslutning

Gå gjennom følgende spørsmål i klassen:

 • Hva visste du fra før?
 • Hva var det som egentlig skjedde 22. juli?
  • Hvem ble rammet av terroren?
  • Hva skjedde?
  • Hvor skjedde det?
 • Var det noe du ble overrasket over?
 • Hva sitter du igjen med nå?
Foto: NTB

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

 • Historie Vg3 påbygging – samisk, kvensk eller finsk

  Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap