Faktasjekk

Influensernes helseråd

60 min

Influensere har stor påvirkning og gir gjerne råd om helse, kosthold og livsstil, men hvordan kan vi sjekke om de er til å stole på?

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden, og forbered deg på å dele den ut til elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Hva en influenser er og gjør
 • Forstå hva en påstand er
 • Faktasjekke påstander
 • Avgjøre påstandens troverdighet
Influenseren Sophie Elise har vært mye diskutert for sine uttalelser rundt kropp og helse. Foto: NTB Scanpix.

Spør elevene

Få elevene i gang med å tenke på hvilke interaksjoner de har hatt med influensere ved å stille disse spørsmålene i plenum.

Del ut elevsiden

La elevene jobbe med elevsiden i samarbeidspar eller små grupper.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser video og svarer på tilhørende spørsmål for å forberede seg til felles diskusjon i klassen.

Diskuter i plenum

Les gjennom våre forslag til svar på spørsmålene, be gruppene presentere sine svar og fyll på med eventuelle ting de ikke har fanget opp.

Elevene gjør oppgave 2

Gruppene skal nå velge ett av de fire blogginnleggene. Innleggene viser influensere som gir råd om helse og skjønnhetsprodukter.

Elevene gjør oppgave 3

Nå skal gruppene skrive ned påstander og finne kilder for og mot. De skal se etter om det er et betalt samarbeid og oppsummere tankene sine i en konklusjon.

Diskuter i plenum

Gruppene presenterer konklusjonene sine og klassen diskuterer disse i plenum.

Avslutning

Oppsummer hva du synes elevene har svart godt på og sjekk at elevene har fått med seg de viktigste punktene:

 • Hva en influenser er og gjør
 • Forstå hva en påstand er
 • Faktasjekke påstander
 • Avgjøre påstandens troverdighet

Alternativer

Elevene kan selv prøve seg på å lage en egen faktasjekk-video. Se støtteark for tips og triks til videoproduksjon.

Kompetansemål

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Naturfag Vg1 NA

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Mat og helse 10. trinn

  Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling