Faktasjekk

Influensernes helseråd

60 min

Influensere har stor påvirkning og gir gjerne råd om helse, kosthold og livsstil, men hvordan kan vi sjekke om de er til å stole på?

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden, og forbered deg på å dele den ut til elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Hva en influenser er og gjør
 • Forstå hva en påstand er
 • Faktasjekke påstander
 • Avgjøre påstandens troverdighet
Bilde av Sophie Elise fra den røde løperen. Hun har mørk sminke og hestehale.
Influenseren Sophie Elise har vært mye diskutert for sine uttalelser rundt kropp og helse. Foto: NTB Scanpix.

Spør elevene

Få elevene i gang med å tenke på hvilke interaksjoner de har hatt med influensere ved å stille disse spørsmålene i plenum.

Del ut elevsiden

La elevene jobbe med elevsiden i samarbeidspar eller små grupper.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser video og svarer på tilhørende spørsmål for å forberede seg til felles diskusjon i klassen.

Diskuter i plenum

Les gjennom våre forslag til svar på spørsmålene, be gruppene presentere sine svar og fyll på med eventuelle ting de ikke har fanget opp.

Elevene gjør oppgave 2

Gruppene skal nå velge ett av de fire blogginnleggene. Innleggene viser influensere som gir råd om helse og skjønnhetsprodukter.

Elevene gjør oppgave 3

Nå skal gruppene skrive ned påstander og finne kilder for og mot. De skal se etter om det er et betalt samarbeid og oppsummere tankene sine i en konklusjon.

Diskuter i plenum

Gruppene presenterer konklusjonene sine og klassen diskuterer disse i plenum.

Avslutning

Oppsummer hva du synes elevene har svart godt på og sjekk at elevene har fått med seg de viktigste punktene:

 • Hva en influenser er og gjør
 • Forstå hva en påstand er
 • Faktasjekke påstander
 • Avgjøre påstandens troverdighet

Alternativer

Elevene kan selv prøve seg på å lage en egen faktasjekk-video. Se støtteark for tips og triks til videoproduksjon.

Kompetansemål

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

 • Naturfag Vg1 NA

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Mat og helse 10. trinn

  Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling