Kildekritikk

Informasjonen du møter

45 min

Elevene reflekterer over hvilke kilder de henter informasjon fra til daglig, og hvordan dette er med på å farge meningene deres.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

  • Hvordan påvirker kildene du bruker meningene dine?
  • Hvordan velger du kilder?
  • Hvilke fordeler og ulemper har vi med dagens informasjonslandskap?

Klassesamtale

Skriv ordet "Informasjonslandskap" på tavlen. Lag et tankekart hvor elevene får komme med sine assosiasjoner til ordet. Dette er det videoen også handler om.

Elevene gjør oppgave 1.

Del ut elevsiden til elevene.

Elevene ser videoen.

Klassesamtale 2

Etter at elevene har sett filmen, ser dere om dere har noe dere vil føye til tankekartet. Så formulerer dere sammen en definisjon av ordet "Informasjonslandskap".

Elevene gjør oppgave 2

Elevene svarer på spørsmålene.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene svarer på spørsmål. Disse tre spørsmålene er mer åpne og knyttet til refleksjon. Det kan være lurt at elevene gjør disse oppgavene i par eller små grupper.

Foto: Unsplash.

Avslutning

Gjennomgå spørsmålene til slutt i plenum. La elevene dele sine svar i en felles klassesamtale.

Alternativer

Denne elevsiden kan også deles ut som en lekse i forkant av en time om kildekritikk. Da kan spørsmålene eventuelt gjennomgås felles på skolen.

Kompetansemål

  • Medie- og informasjonskunnskap

    Utforske påverknadsstrategiar i ulike typar medieprodukt.

  • Norsk Vg1 SF

    Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

Tverrfaglige temaer

  • Demokrati og medborgerskap