Kildekritikk

Informasjonen du møter

45 min

Elevene reflekterer over hvilke kilder de henter informasjon fra til daglig, og hvordan dette er med på å påvirke meningene deres.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

  • Hvordan påvirker kildene du bruker meningene dine?
  • Hvordan velger du kilder?
  • Hvilke fordeler og ulemper har vi med dagens informasjonslandskap?

Klassesamtale

Lag et tankekart sammen med elevene, med utgangspunkt i ordet "Informasjonslandskap", som skrives på på tavlen. La elevene få komme med sine assosiasjoner til ordet.

Elevene gjør oppgave 1

Del ut elevsiden til elevene.

Elevene ser videoen om dagens informasjonslandskap

Klassesamtale 2

Hør om dere nå, etter å ha sett videoen, har noe dere vil føye til tankekartet, Deretter kan dere sammen formulere en en definisjon av ordet "Informasjonslandskap".

Elevene gjør oppgave 2

Elevene svarer på spørsmålene.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene jobber med refleksjonsoppgavene nedenfor. La gjerne elvene jobbe i par eller små grupper.

Et bilde av tre ungdommer som sitter og ser på to pc-skjermer.
Foto: Unsplash.

Avslutning

Gjennomgå spørsmålene til slutt i plenum. La elevene dele sine svar i en felles klassesamtale.

Alternativer

Denne elevsiden kan også deles ut som en lekse i forkant av en time om kildekritikk. Da kan spørsmålene eventuelt gjennomgås felles på skolen.

Kompetansemål

  • Medie- og informasjonskunnskap

    Utforske påverknadsstrategiar i ulike typar medieprodukt.

  • Norsk Vg1 SF

    Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

Tverrfaglige temaer

  • Demokrati og medborgerskap