Faktasjekk

Introduksjon til Faktasjekk

15 min

Det å sjekke opp faktagrunnlaget bak informasjon vi møter er noen ganger nødvendig og andre ganger svært nyttig for å ta stilling til hva vi skal ha tillit til.

Definisjon

Faktasjekk betyr at en ettergår påstander for å vurdere om det er sant eller usant ved å bruke kilder som er anerkjent i det fagfeltet som påstanden er knyttet til. En faktasjekk skal alltid ha en konklusjon. I en faktasjekk er det viktig å forklare hvordan en kom frem til svaret slik at leseren selv kan ettergå den jobben faktasjekkeren har gjort og forstå sammenhengene, slik at man selv kan ta stilling til svaret.

Historie

Faktasjekk er en egen sjanger under . Den kan spores tilbake til USA på tidlig 1900-tallet, men har med internett blitt stadig mer utbredt og populært over hele verden. Allerede tidlig på 1900-tallet ble de første konkrete faktasjekkene publisert. I avisen "The New York World" laget eieren av avisen, Joseph Pulitzer, en egen avdeling som skulle forsikre leserne om at det de leste var korrekt. Avdelingen ble kalt "Bureau of Accuracy and Fair Play".
Kilde: Kovach, B., Rosensteil, T. (2001)"The Elements of Journalism" Crown.

Joseph Pulitzer eide avisen the New York World og etablerte den første kjente faktasjekkerredaksjonen Foto: Wikipedia.

IFCN

Mange faktasjekkerorganisasjoner og redaksjoner verden over er tilsuttet det internasjonale faktasjekkernettverket "The International Fact-Checking Network" (IFCN). Gjennom å være medlem av IFCN forplikter medlemmene seg til å følge den internasjonale standarden for faktasjekkere kalt "Code of principles"

IFCN sin forklaring av code of principles (1:28)

Mening vs fakta

Kriteriene for hva som kan faktasjekkes varierer fra redaksjon til redaksjon. Men det er viktig at det som sjekkes må være en faktapåstand. Påstander som ytrer en mening, kan være gode bidrag til den offentlige debatten, men kan ikke faktasjekkes.

Eksempel

Hver dag produseres det faktasjekker av flere faktasjekkerorganisasjoner i verden. I Norge har vi Faktisk.no som produserer faktasjekker som publiseres på deres nettside og på ulike nettaviser i Norge.

Faktasjekker Morten Langfelt Dahlbakk viser hvordan han faktasjekker en video fra Kina som påstår at svært mange var smitta av koronavirus.

Hensikt

Målet med faktasjekk er å være en støtte for hvordan du kan avgjøre hva som er sant og hva som er usant i informasjonen du møter. Dette er grunnen til at en faktasjekk legger stor vekt på ikke bare å vise svaret, men også forklare hvordan en kom fram til svaret slik at leseren kan bruke de samme teknikkene selv.

Konsekvenser

Faktasjekk har eksistert som egen sjanger i mange år, men ble løftet på dagsorden med valget av Donald Trump som president i USA i 2016. I den sammenheng eksploderte bruken av begrepet "Fake news" eller falske nyheter i samfunnsdebatten. Dette skapte et inntrykk for mange at sannheten var usikker og vanskelig å finne. Ved å aktivt fremme faktasjekk ønsker man å skape en debatt i samfunnet der både politikere og samfunnsdebattanter anser det som viktig å fremme påstander basert på fakta og unngå konspirasjonsteorier, mistillit og av debatter.