Grafer og tall

Introduksjon til Grafer og tall

10 min

Tallverdier og statistikk kan fremstilles på mange måter, og de er effektive virkemidler for å underbygge argumenter. Derfor er det viktig å være kritisk i møte med grafer og tall.

Kildekritikk

En artikkel der en graf eller et tall blir brukt, gir konkret informasjon som inngir tillit. Det fremstår som håndfast, selv om vi ikke alltid sjekker om tallene stemmer. Det er lett å la seg overbevise når det brukes grafer og tall. Derfor er det ekstra viktig å være kildekritisk. Fordelen er at de egentlig lar seg etterprøve ganske lett, men vi har lett for å la være å sjekke.

Tall

Strategisk bruk av tall kan få en verdi til å fremstå som stor, selv om det ikke utgjør så mye når man ser på det i den store sammenhengen. For eksempel vil en skattelette på flere millioner høres ganske stor ut, men det vil ikke utgjøre så mye for hver og en av oss når det spres ut over alle innbyggerne. Derfor er det viktig å få med seg sammenhengen det er satt i. Ofte kan vi se at de som presenterer tallet, setter det i en sammenheng som passer dem.

Grafer

Grafer kan justeres slik at de passer med budskapet man ønsker å få frem. For eksempel kan en graf ved første blikk vise en stor økning, selv om den reelle økningen har vært marginal. Når vi møter på tall, statistikk og visualisering av disse i argumentasjon, kan det derfor være grunn til å være litt ekstra kritisk.

Produsert i 2020 for NDLA, rettighetshaver: Filmkonsulentene, Bearbeider: Redaksjonelt Morten Langfeldt Dahlback, Brukt under CC BY-NC-SA-4.0 /ingen endringer gjort

Tips og triks

I møte med tall og grafer er det viktig å være nøye med å sjekke grunnlaget. Det kan være nyttig å ha noen spørsmål som du bruker aktivt. Her er noen tips fra oss, men lag deg gjerne en egen liste som du kan bruke.