Kildekritikk

Introduksjon til Kildekritikk

20 min

Når vi snakker om kildekritikk, har vi ofte fokus på kun informasjonen. I veldig mange tilfeller bør vi også vurdere avsenderen bak informasjonen.

Definisjon

handler om å vurdere hvilken informasjon du kan stole på. Ofte kan det være lurt å vurdere hvem informasjonen kommer fra og hvorfor kilden kommer med denne informasjonen. Her kan det være lurt å bruke ulike teknikker for å lese kritisk.

Slik sjekker du om det du leser er sant (1:48)

Avsender

er en som formidler informasjon i en eller annen form til en mottaker. Når vi snakker om kildekritikk, har vi ofte fokus på informasjonen alene, men i mange tilfeller bør vi også vurdere informasjonen ut fra avsenderen. Det kan være ulike grunner til at troverdigheten til informasjon kan avhenge av troverdigheten til avsenderen. Noen ganger kan også avsender farge måten mottaker forholder seg til informasjonen på. Derfor er det alltid lurt å sikre seg informasjon som kommer fra flere avsendere med ulike standpunkt.

Eksempler på avsenders betydning

Tips og triks

Når du skal være kildekritisk, er det viktig at du har noen konkrete teknikker som du bruker når du møter ny informasjon. Det er lett å la seg lure, derfor kan det være nyttig å ha en liten personlig sjekkliste. Her er noen teknikker: