Kildekritikk

Kortprat: Detektivlesing

45-90 min

Hvordan kan elevene vurdere troverdigheten til tekster? Ved hjelp av spørsmålskort øver elevene seg hvilke på spørsmål de kan stille når de skal undersøke og lese tekster kritisk.

Tekstarbeid
Diskusjon
Spill

Forberedelse

Del elevene inn i grupper.

Velg ut tekster elevene skal jobbe med, ut fra fag og nivå. Se Alternativer for forslag til tekster i ulike fag.

Print ut kortene til og tilhørende svarark. Du trenger ett sett til hver gruppe på 2-4 personer. Du kan velge å differensiere opplegget ved å velge ut hvilke kort de ulike gruppene skal jobbe med. Isåfall må du klippe ut kortene i forkant av timen. Ellers kan elevene selv få klippe ut kortene.

Se gjennom elevsiden, og del ut linken til elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet og målet for timen

 • Elevene skal trene på å stille spørsmål til tekster for å vurdere dem kritisk

Oppstart

Plasser elevene i gruppene. Del tekstene med elevene, enten ved å gi dem elevsiden, linkene eller utskrifter. Gi dem kortene til kortpraten og la dem starte arbeidet.

Kortpraten

 1. Gruppene trekker deretter ett og ett kort fra kortbunken.
 2. Kortet leses og løses sammen.
 3. Gruppa tar notater på tilhørende svarark. Noen spørsmål vil det gå raskt å svare på, andre vil kreve litt mer tid og undersøkelser.
 4. Avslutningsvis oppsummerer gruppa hva de nå mener om kilden, og forbereder seg til å dele med klassen.

Avslutning

Hver av gruppene presenterer svar på noen av kortene for klassen. De skal prøve å ikke presentere samme kort som noen andre, med mindre de har funnet ut noe annet enn det som allerede er presentert.

De skal også oppsummere sin helhetsvurdering av kilden og begrunne denne vurderingen.

Oppsummer målet for timen sammen med elevene, og la dem komme med innspill på hvilke tekster man kan stille tekster for å vurdere dem.

Alternativer

Kompetansemål

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Norsk 10. trinn

  Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

 • Norsk 10. trinn

  Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Mat og helse 10. trinn

  Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

 • Naturfag 10. trinn

  Beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen.

 • Naturfag 10. trinn

  Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring