Falske nyheter

Kortprat: falske nyheter

15-60 min

Elevene lærer hva falske nyheter er. Videoen gir informasjon og kortpraten legger til rette for muntlig aktivitet.

Diskusjon
Spill

Forberedelser

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele dem med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

  • Forklare hva falske nyheter er og hvordan de spres
  • Kjenne til ulike motiver bak falske nyheter
  • Diskutere hvordan man kan avdekke falske nyheter

Kortprat om falske nyheter

  1. Elevene kan sitte i grupper på 2-4 personer og trekke ett og ett kort fra kortstokken. Kortstokken kan enten være på papir, eller elevene kan bruke presentasjonen på elevsiden som digital kortstokk.
  2. De skal prate sammen til kortet er "tomt". De andre på gruppa har ansvar for å lytte og stille oppklarende eller utdypende spørsmål.
  3. Du går rundt og fasiliterer samtalene. Oppmuntre til å stille utdypende spørsmål.
  4. Ta oppsummerende samtale om noen av kortene i plenum etterpå.

Alternativer