Falske nyheter

Kortprat om falske nyheter

15-60 min

Her lærer elevene om falske nyheter og samfunnet vårt. Videoen gir informasjon og elevene jobber muntlig med spørsmålskort knyttet til temaet.

Spill
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden. Velg om du skal skrive ut kortene til elevene, eller om de skal bruke den digitale løsningen på elevsiden. Lag samarbeidsgrupper på 2-4 personer.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Forklare hva falske nyheter er og hvordan de spres
 • Kjenne til ulike motiver bak falske nyheter
 • Diskutere hvordan man kan avdekke falske nyheter

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen om falske nyheter.

Hva er falske nyheter? (1:54)

Elevene gjør oppgave 2

Elevene gjennomfører kortpraten om falske nyheter.

 1. Elevene sitter grupper og trekker ett og ett kort fra kortstokken.
 2. De skal prate sammen til kortet er "tomt". De andre på gruppa har ansvar for å lytte og stille oppklarende eller utdypende spørsmål.
 3. Du går rundt og fasiliterer samtalene. Oppmuntre til å stille utdypende spørsmål. Kanskje kan de bruke noe av det de har lært i filmen?

Elevene gjør oppgave 3

Elevene gjennomfører quizen på elevsiden.
Hvis dere gjennomfører opplegget uten bruk av elevside kan dere ta quizen i felleskap på tavla:

Avslutning

Gå gjennom målene for timen og la elevene komme med innspill.

 • Hva er falske nyheter, og hvordan spres de?
 • Hvilke ulike motiver kan det være bak falske nyheter?
 • Hvordan kan man avdekke falske nyheter?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap