Kildekritikk

Kortprat om kritisk lesing

45-90 min

Ved hjelp av spørsmålskort øver elevene seg her på å lese en tekst kritisk. Målet er at elevene lærer å stille spørsmål som utfordrer teksten og opparbeider seg en motstand til teksters virkelighetsfremstilling.

Tekstarbeid
Spill
Diskusjon

Forberedelse

Velg hvilke tekster du ønsker at elevene skal jobbe med.

Print ut kortene til . Du trenger ett sett til hver gruppe på 2-4 personer.

Se gjennom elevsiden, og del ut linken til elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal lære i arbeidet:

 • Elevene jobber med spørsmål som kan hjelpe dem å lese tekster kritisk

Oppstart

Del elevene inn i gruppene. La elevene få oversikt over kortene til kortpraten og hvilken tekst de skal lese.

Deretter går gruppene i gang med kortpraten.

Kortprat

 1. Elevene trekker ett og ett kort fra kortbunken.
 2. Kortet leses og løses sammen.
 3. Elevene noterer spørsmålet og det tilhørende svaret. Noen spørsmål vil det gå raskt å svare på, andre vil kreve mer tid og undersøkelser.
 4. Avslutningsvis oppsummerer elevene tekstarbeidet sitt og forbereder seg på å dele med klassen.

Avslutning

Hver av gruppene presenterer et par av kortene de har svart på, for klassen. De skal prøve å ikke presentere samme kort som noen andre, med mindre de har funnet ut noe annet enn det som allerede er presentert.

Det er også fint å oppsummere hva elevene har funnet ut om teksten som helhet, samt hvilke spørsmål som hjalp dem å få en større innsikt i teksten.

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg2 YF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

 • Norsk Vg2 YF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Norsk Vg2 YF

  Orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon.

 • Norsk Vg3 påbygging

  Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner.

 • Norsk Vg1 SF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap