Kildekritikk

Kortprat TONE

45 min

Her blir elevene kjent med strategien TONE for å vurdere en kilde. Gjennom kortprat får de jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med strategien.

Tekstarbeid
Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Opplegget kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Om dere gjør det fysisk, må du printe ett arbeidsark til hver elev og ett sett med kort til hvert par. Da skal du ikke dele ut elevsiden. Om dere gjør det digitalt, er alle filene elevene trenger, på elevsiden.

Velg kilder elevene skal jobbe med, for eksempel en tekst dere har jobbet eller skal jobbe med i faget. Se Alternativer for våre forslag.

Gjennomføring

Introduser temaet og læringsmålene for timen

 • Kjenne til og kunne bruke strategien TONE for å vurdere kilder

Oppgave 1

Ved hjemmeskole gjør elevene oppgave 1. Dersom du gjennomfører opplegget i klasserommet, gjør dere denne oppgaven sammen på følgende måte:

Prat sammen i klassen om hva bokstavene i TONE står for og hva ordene betyr: og . La elevene komme med innspill til spørsmålet under:

 • Hvorfor er disse begrepene viktige i arbeid med vurdering av kilder?

Del deretter elevene inn i læringspar, del ut et arbeidsark til hver og et sett med kort til hvert par. Hvis opplegget gjennomføres digitalt, deler du nå ut elevsiden istedenfor å dele ut arbeidsark og kort.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene tar for seg en og kortene. Elevene trekker kort fra bunken, og prater muntlig rundt kortet. Det kan være elevene trenger å hente inn litt ekstra informasjon om kilden for å kunne svare på noen av spørsmålene.

Underveis fyller elevene ut arbeidsarket. Når alle fire delene (TONE) er utfylt, skal elevene gjøre en helhetsvurdering av kilden nederst.

Avslutning

La elevene presentere sine kildevurderinger for hverandre i nye grupper eller alene/i par foran klassen. Avslutt undervisningsøkten med å la elevene komme med innspill til spørsmålet:

 • Hvordan og hvorfor brukes TONE når man jobber med en kilde?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Mat og helse 10. trinn

  Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling