Grafer og tall

Kortspill om grafer

15-30 min

I dette kortspillet blir elevene kjent med vanlige feil man kan gjøre når man lager og vurderer grafer.

Spill

Forberedelse

Print ut og klipp opp kortene. Du kan også la elevene selv klippe ut kortene de skal bruke. Nedlastbar pdf ligger både på lærer- og elevsiden.

Del elevene inn i grupper på 3-4 personer.

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært etter at de har gjennomført spillet.

 • Hva bør vi tenke på når vi leser ulike grafer i mediene?
 • Hva bør vi tenke på når vi selv skal lage grafer?

Elevene spiller

Spillregler

 1. Alle kortene deles ut. Hvis det blir et kort igjen legges det på bordet, og runden starter. Hvis alle kortene blir delt ut, er det den eleven som har bursdag nærmest 1. juli som starter med å legge ned et kort fra hånda på bordet.
 2. Den eleven som har kortet som hører til kortet på bordet kan så legge på kortet sitt, og deretter legge ned et nytt kort til fra hånda si.
 3. Den personen som først blir ferdig med kortene sine får ett poeng.
 4. Den første som oppnår tre poeng vinner spillet.

Hvis du ønsker å dele ut spillereglene til elevene, kan du gjøre det ved å gi dem lenken til elevsiden.

Avslutning

Ta opp igjen læringsmålene fra starten av timen og la elevene komme med innspill.

 • Hva bør vi tenke på når vi leser ulike grafer i mediene?
 • Hva bør vi tenke på når vi selv skal lage grafer?

Alternativer

Kompetansemål

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • Matematikk 10. trinn

  Modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap