Falske nyheter

Lese nyheter i sosiale medier

90 min

For ungdom er sosiale medier en viktig informasjonskanal. Her får de verktøy til å kunne vurdere troverdigheten til det de leser.

Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se over elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Undervisningsøkten tar utgangspunkt i denne plakaten med tips til hvordan en kan lese nyheter i sosiale medier.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Bli kjent med plakaten
 • Forklare fordeler og ulemper ved å lese nyheter i sosiale medier
 • Kjenne til konkrete tips man bør bruke når man leser nyheter i sosiale medier

Del ut elevsiden

Del elevene inn i samarbeidspar og del ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene blir kjent med plakaten. I læringspar skal elevene lese gjennom spørsmålene på plakaten og diskutere tilhørende spørsmål på elevsiden.

Elevene gjør oppgave 2

Gi hvert læringspar minst ett punkt fra plakaten. De skal nå jobbe med å finne eksempler som illustrerer dette punktet. Elevene får noen forslag til hvor de kan lete etter saker på elevsiden.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene jobber med refleksjonsspørsmålene i læringspar.

Avslutning

Gjennomgå refleksjonsspørsmålene i plenum. Som en avslutning på økta er det fint å ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Forklare fordeler og ulemper ved å lese nyheter i sosiale medier
 • Kjenne til konkrete tips man bør bruke når man leser nyheter i sosiale medier

Alternativ

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap