Kildekritikk

Valg og hverdag

120-180 min

Med utgangspunkt i artikkelserien "Folk om valg og hverdag" fra NRK.no utforsker elevene hvordan politikk påvirker både hver enkelt persons liv og samfunnet vårt. Elevene diskuterer og vurderer før de jobber med egne kilder i en sak de interesserer seg for.

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Gruppene skal jobbe med hver sin person fra artikkelserien Folk om valg og hverdag, før de lager en plakat om en sak de engasjerer seg i.

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den ut. Del elevene inn i grupper på tre. Avgjør om elevene skal jobbe med plakaten individuelt eller i grupper.

Skriv ut historiene, malen for plakaten og eksempelplakaten dersom elvene skal få disse på papir.

Gjennomføring

Introduser arbeidsmåtene og målet for timen:

 • Diskutere hvordan politiske avgjørelser påvirker hverdagen vår
 • Finne og ta stilling til ulike kilder om samme tema, og presentere disse og min egen mening foran klassen
 • Kjenne til ulike måter man kan påvirke samfunnet på

Nobiel (23) Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Klassesamtale

Snakk med elevene om hva de forbinder med politikk, og hvilke politiske temaer de interesserer seg for.

Oppgave 1

Del ut en historie fra "Folk om valg og hverdag" til hver av gruppene.

Elevene leser historien høyt sammen før de gjør oppgavene til. Alle gjør oppgave A og B, i tillegg til spørsmålene til hver sin person.

Katrine (26) Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Oppgave 2

Elevene lager en liste over hvilke politiske temaer som påvirker dem og deres hverdag. Oppsummer med en klassesamtale, der du noterer ned temaene fra listene på tavla.

Oppgave 3

Elevene velger seg en politisk sak de engasjerer seg i. De presenterer denne saken for andre i klassen i form av en plakat. De kan bruke vedlagt fil som mal for plakaten sin.

Eksempel på plakat basert på malen. Mal og eksempelplakat ligger på elevsiden, samt øverst på denne siden.

Oppgave 4

Elevene diskuterer gruppevis hva de kan gjøre for å påvirke den politiske saken sin. Oppsummer ved å skrive ned en felles liste om hvordan man kan påvirke politiske avgjørelser.

Avslutning

Avslutt økten med en plenumsamtale om hvordan politikk påvirker hverdagen vår og hvordan vi kan være med på å påvirke politiske avgjørelser.

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Politikk og menneskerettigheter

  Reflektere over hva det innebærer å være medborger, sammenligne ulike staters styreform og analysere demokratiets utvikling og utfordringer.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling