Konspirasjonsteorier

Månelandingen

45-60 min

Elevene ser en overbevisende video om noen av de mest kjente "bevisene" på at månelandingen aldri skjedde. Disse skal de motbevise.

Tekstarbeid
Hjemmeskole
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar for å dele den ut. Se videoen og les NRK-artikkelen som tar for seg teoriene. Det er viktig at du kan forklare elevene hvorfor hver av teoriene er feil. Du må gå gjennom alle teoriene til slutt, slik at ingen av teoriene blir stående uten forklaring for noen av elevene når timen er over.

Gjennomføring

Introduser målene for timen.

 • Undersøke argumentene i en konspirasjonsteori
 • Kjenne til noen konkrete tips til hvordan en kan avgjøre hva som er fakta.

Klassesamtale

Diskuter disse spørsmålene i klassen.

 1. Hva tenker dere når dere hører ordet konspirasjonsteori?
 2. Hvilke eksempler kan dere komme på? (Ikke si månelandingen før neste punkt, se om elevene kommer på den selv.)
 3. Skiller månelandingen seg fra de andre konspirasjonsteoriene du har hørt om? På hvilke måter?

Elevene gjør oppgave 1

Del ut elevsiden til elevene. Elevene ser filmen som presenterer de fem ulike teoriene og velger seg én teori.

Elevene gjør oppgave 2

I denne oppgaven skal elevene finne to kilder som tar opp teorien de har valgt. Det er viktig å presisere at kildene de finner, godt kan være en avsløring av de falske teoriene.

Under månelandingen i 1969 var oppmerksomheten massiv. For mange virket det helt utrolig at mennesket kunne dra til månen. Foto: Unsplash

Elevene gjør oppgave 3

Elevene søker og finner bevis på noen av påstandene. Læreren minner om kildebevissthet underveis. Hvis noen av elevene jobber raskt, kan du la dem velge flere av påstandene.

Avslutning

Ta opp påstand for påstand og la elevene komme med sine forklaringer. Om nødvendig kan du supplere svarene. Det er viktig at alle påstandene blir imøtegått.

Det kan være lurt å ta en gjennomgang rundt hva som kreves for at noe skal kalles en troverdig kilde.

 • Holder det at personen som uttaler seg har lest en bok om månelandingen?
 • Hva skal til for å være en ekspert?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg2 YF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap