Kildekritikk

Nyhetsjakten Bingo

45 min

Her blir elevene bevisstgjort på ulike faktorer som kan svekke eller styrke troverdigheten til nyheter og informasjon de leser.

Spill

Forberedelse

Se over vedlagt bingobrett og forbered deg på å dele det med elevene. Dersom du skal dele ut bingobrettet i papirform, kan du printe det ut i forkant av undervisningen. Vi har laget et forslag til gjennomføring av undervisningsøkten under:

Gjennomføring

Introduser tema for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av tiden dere har.

 • Identifisere virkemidler som brukes i nyheter
 • Vurdere virkemidlene kritisk

Del deretter ut bingobrettet til elevene og gjennomgå hvordan man spiller Nyhetsjakten Bingo sammen:Slik spilles Nyhetsjakten Bingo

Nyhetsbingoen går ut på at elevene skal lese , og se etter om de finner artikler eller innlegg som matcher kriteriene på bingobrettet. Elevene krysser av etterhvert som de finner eksempler. Eksemplene skal noteres i et eget dokument/skrivebok med en forklaring på hvorfor denne nyheten passer til ruten. Hvis de jobber digitalt kan de også legge ved lenken til artikkelen de har funnet for hver rute de krysser av.

Elevene får bingo når de har fått fire på rad på tvers, på langs eller på skrå. Spillet går frem til alle har fått bingo eller at tiden er brukt opp.

Presentasjon av nyhet

Når elevene har fått bingo, eller brukt opp tiden skal de gå sammen i grupper på to eller fler. Hver elev velger ut en av nyhetene de sine og presenterer den for de andre ved å svare på disse spørsmålene:

Avslutning

Avslutt timen med å gjennomgå målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Identifisere virkemidler som brukes i nyheter
 • Vurdere virkemidlene kritisk. Hvilke fordeler og ulemper kan slike virkemidler gi?

Alternativer


Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Norsk Vg1 SF

  Greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Analysere og evaluere eigne og andre sine medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling