Kildekritikk

Rettssak i sosiale medier

30-45 min

Her skal elevene diskutere hvordan ulike vinklinger av en sak i sosiale medier kan påvirke meningene våre.

Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom opplegget og forbered deg på økten. Dette opplegget har ingen elevside.

Bakgrunn

Rettsaken som nå foregår mellom Amber Heard og Johnny Depp er i "alles" feed på sosiale medier. Vonde anklager har blitt gjort til underholdning, og det deles både støtte og sverting av partene i et høyt tempo. Dersom du trenger mer informasjon om om saken, kan du bruke vedlagt artikkel som støtte.

Foto: NTB

Gjennomføring

Introduser temaet for klassen og gjennomgå målene for økta:

 • Hvordan kan meningene våre bli påvirket av ulike vinklinger av en sak i sosiale medier?
 • Hvilke virkemidler blir brukt for å fremstille en sak eller en person på en viss måte i sosiale medier?

Oppgave 1

Del klassen i grupper på 4-5 og gi elevene i oppdrag å undersøke hvordan Amber Heard og Johnny Depp blir fremstilt på sosiale medier. La dem bruke ca 15 minutter og be dem notere ned stikkord på et felles ark.

Oppgave 2

La gruppene bruke 3 minutter på å diskutere hvert av spørsmålene nedenfor. Spørsmålene finnes også i vedlagt presentasjon.

Avslutning

Avslutt økten med å diskutere øktens mål, både med utgangspunkt i denne saken og i det generelle. La elevene komme med innspill.

 • Hvordan påvirkes våre meninger av ulike vinklinger av en sak i sosiale medier?
 • Hvilke virkemidler blir brukt for å fremstille en sak eller en person på en viss måte i sosiale medier?
 • Hva kan vi gjøre for å unngå og la oss påvirke av ulike vinklinger?

Alternativer

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Utforske påverknadsstrategiar i ulike typar medieprodukt.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Medier og kommunikasjon

  Reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap