Kildekritikk

Sex og sikre kilder

45-60 min

Hvordan finne gode kilder i arbeid med temaet seksualitet? Tverrlesing brukes som verktøy i møte med ulike kilder.

Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av tiden dere har:

 • Hva tverrlesing er
 • Hvilke kilder de kan bruke for å få svar på spørsmål om seksualitet
 • Stille spørsmål ved en kildes agenda

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

I den første oppgaven får elevene se et bilde med noen spørsmål om sex hentet fra . Elevene skal velge seg ut 2-3 spørsmål.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser videoen (1:04) om og svarer på tilhørende spørsmål.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal svare på tre refleksjonsspørsmål i samarbeidspar.

Avslutning

Ta opp refleksjonsspørsmålene i plenum og be elevene dele sine tanker. Avslutt økta med å ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hva er tverrlesing?
 • Hvilke kilder kan vi bruke for å få svar på spørsmål om seksualitet?

Alternativer

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

 • KRLE 10. trinn

  Gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring