Kildekritikk

Søk bedre i Google: Søkefelt

45-60 min

Her blir elevene kjent med konkrete søketeknikker som kan forbedre deres søk på Google, og de skal selv praktisere dem undervegs.

Diskusjon
Video

Forberedelser

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Det kan være lurt å teste ut noen av søketeknikkene på forhånd.

Gjennomføring

Introduser temaet for økten ved å se introduksjonsvideoen på elevsiden sammen i klasserommet. La elevene diskutere det tilhørende spørsmålet og komme med innspill i plenum. Del deretter ut elevsiden til elevene.

Elevene gjør oppgave 1

Her skal elevene se en video om "frasesøk" og svare på tilhørende spørsmål.

Elevene gjør oppgave 2

Her skal elevene se en video om "manglende ord" og svare på tilhørende spørsmål.

Elevene gjør oppgave 3

Her skal elevene se en video om "fjern uønskede ord" og svare på tilhørende spørsmål.

Elevene gjør oppgave 4

Her skal elevene se en video om "bestemte nettsider" og svare på tilhørende spørsmål.

Elevene gjør oppgave 5

Her oppfordres elevene til å notere ned andre tips og triks de kjenner til, som de avslutningsvis kan dele med klassen.

Avslutning

Avslutt økten med å la elevene komme med innspill til interessante funn de har gjort seg undervegs, og diskutere hvordan søketeknikkene kan komme til nytte ved senere anledninger.

Alternativer

Kompetansemål

  • Norsk Vg2 YF

    Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

  • Medier og kommunikasjon

    Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

  • Samfunnsfag 10. trinn

    Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

  • Demokrati og medborgerskap