Faktasjekk

Faktasjekk på spansk

Elevene blir kjent med en argentinsk faktasjekkerorganisasjon som heter Chequeado, og jobber med en av deres faktasjekker.

Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den ut. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre økten.

Foto: Chequeado.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

  • Hvem er Chequeado?
  • Å oversette en kort faktasjekk på spansk av hvorfor mørke egg er dyrere enn hvite egg.
  • Hva en faktasjekk er, og hvordan man kan finne gode kilder.

Gloser

Gjennomgå glosene og tittelen på faktasjekken: "Huevos blancos y marrones: ¿Por qué los marrones son más caros?". Skriv gjerne opp glosene på tavla.

Vis faktasjekk

Se videoen til Chequeado sammen i klassen. Har elevene en idé om hva den inneholdt?

Del ut elevside

Del ut elevsiden til elevene. Der står alle oppgavene forklart for dem. Elevene kan jobbe i par eller individuelt.

Elevene gjør oppgave 1

I første del skal elevene lese og oversette manuset som de finner på elevsiden.

Elevene gjør oppgave 2

Her skal elevene skrive et kort avsnitt på spansk om hvorfor eggene selges til ulik pris, og begrunne hvorfor de mener at denne prisforskjellen er riktig eller feil. Til slutt skal elevene presentere teksten sin for sidemannen.

Avslutning

Avslutt med en kort klassesamtale der dere prøver å besvare spørsmålet sammen: ¿Por qué los huevos marrones son más caros? Kanskje noen vil lese opp sin mening om prisforskjellen høyt for klassen.

Alternativer