Kildekritikk

Spill: Alias om kildekritikk

45-60 min

Her får elevene trening i begreper knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Aktiviteten er inspirert av spillet Alias.

Spill

Forberedelse

Sett deg inn i organiseringen av spillet, og print ut vedlagte filer. Hver gruppe trenger Alias-kortene (velg mellom 1 eller 9 begreper per side) og en ordliste. Det kan være lurt å printe ut en ordliste til deg selv også.

Organisering

Elevene deles inn i lag på forhånd, et lag består av to personer. En optimal gruppe vil bestå av fire elever, altså to lag som deler på samme kortstokk, og spiller mot hverandre.

Planlegg hvordan du ønsker at tiden skal styres. Du kan enten sette opp en tidtaker på tavla, eller la en av elevene være tidtaker. Tiden kan tilpasses, men anbefalt tid er 1 minutt.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen:

 • Jeg kan forklare ulike begreper knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet.
 • Jeg kan bruke nøkkelbegreper når jeg snakker om mediebruk og kildebevissthet.

Elevene forberedes på spillet

Gjennomgå ordene med klassen før gruppene starter spillet. Hver av gruppene kan selv lese gjennom beskrivelsene fra ordlista.

Les gjennom "Elevene spiller Alias" sammen med elevene før dere starter.

Elevene spiller Alias

Eleven på det ene laget trekker det øverste kortet fra bunken, og skal prøve å forklare for sin medspiller hvilket ord som står på kortet ved å bruke andre ord. Ordet på kortet skal ikke brukes. Tiden på ett minutt starter idet eleven trekker kortet.

Hvis medspilleren klarer å gjette ordet, beholder laget kortet og kan trekke et nytt kort med et ord som skal forklares. Når tiden er ute og medspilleren fortsatt ikke har klart å gjette riktig, kan motstanderne få forsøke å gjette ordet. Deretter går turen videre til det andre laget.

Det laget som vinner spillet er de som har flest kort når hele kortstokken er brukt opp. Laget til elevene som har bursdag nærmest 17. mai kan starte.

Alternativ

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring