Kildekritikk

Når rettssak blir content

30-45 min

Rettssaker i Norge skal være åpne, men hva skjer når vi plutselig får filmer fra rettssalen i feeden vår? Her skal elevene reflektere rundt hvordan det kan påvirke samfunnet og rettssikkerheten.

Diskusjon

Forberedelse

Hør gjennom podkasten og forbered deg på å jobbe med refleksjonsspørsmålene i presentasjonen.

Gjennomføring

Introduser målet for timen.

 • Jeg diskuterer hvordan sosiale medier kan påvirke samfunnet, spesielt med tanke på rettssikkerheten.

Lytt til podkast

Definer ordet i fellesskap.

Lytt deretter til podkasten i plenum.

Klassesamtale

Diskuter ett og ett spørsmål fra presentasjonen. La elevene diskutere med sidemannen før dere tar hvert spørsmål opp i plenum.

Se under for støtte til spørsmålene.

Avslutning

Ta opp igjen målet for timen, formulert som et spørsmål:

 • Hvordan kan sosiale medier påvirke samfunnet?
 • Hvordan kan sosiale medier påvirke rettssikkerheten?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling