Kildekritikk

TikTok-sjokk i retten

30-45 min

Hva skjer når bilder og videoer fra rettssaker deles direkte i sosiale medier?

Diskusjon

Forberedelse

Hør gjennom podkasten og forbered deg på å jobbe med refleksjonsspørsmålene. Opplegget kan brukes med eller uten elevside.

For litt mer bakgrunnsinformasjon kan du lese NRK-saken under.

Gjennomføring

Introduser målet for timen.

 • Jeg diskuterer hvordan sosiale medier kan påvirke samfunnet rundt seg, spesielt med tanke på rettssikkerheten.

Elevene gjør oppgave 1

Hvis elevene skal jobbe i par, deler du ut elevsiden nå.

Elevene lytter til podkasten, enten på egne enheter fra elevsiden, eller ved at dere lytter til den i plenum.

Elevene gjør oppgave 2

Dersom dere jobber uten elevside, åpner du presentasjonen under og lar elevene diskutere spørsmålene i par før dere tar dem i plenum.

Hvis elevene har fått elevsiden, jobber de i par eller grupper med refleksjonsspørsmålene der. Oppfordre dem til å ta notater så de er klare til å dele med klassen etterpå.

Se støtte til spørsmålene under. Se særlig støtte til spørsmål C.

Avslutning

Hvis dere ikke har diskutert spørsmålene i fellesskap ennå fordi elevene har jobbet på elevsiden, gjør dere det nå.

Ta deretter opp igjen målene fra starten av timen. La elevene komme med sine tanker.

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling