Kildekritikk

Ungdom, media og ytringsfrihet

90-120 min

Hvordan jobber ulike aktører for å aktivere ungdom i den norske debatten? Og hvorfor er det viktig at ungdom deltar i demokratiet? I denne streamen svarer blant annet SI;D, Amnesty, Morten Hegseth, VG på Snapchat og kollegaer av fredsprisvinnerne.

Tekstarbeid
Hjemmeskole
Video

Bakgrunn

Med fredsprisen som bakteppe arrangerte Tenk et event om ytringsfrihet i Norge i samarbeid med Pressens hus den 7.12.2021. Med ulike gjester belyser vi hvordan media jobber for å nå ungdom, hvordan det er å ytre seg i den norske debatten og ikke minst hvorfor det er viktig at også unge tar ordet i demokratiet. Eleven gjør oppgaver før, under og etter at de ser livestreamen.

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Hvis du gjør opplegget fysisk i klasserommet kan du printe ut bingobrettene i forkant. Se under "Alternativer" nederst på siden.

Gjennomføring

Introduser temaet og læringsmålene for timen

  • Reflektere rundt og vurdere betydningen av ytringsfrihet, engasjement og demokrati
  • Bli kjent med fredprisvinnerne i 2021
  • Reflektere rundt eget og andre ungdommers engasjement

Elevene gjør oppgave 1

Elevene gjør oppgavene før dere ser livestreamen. Avgjør om de gjøres sammen eller individuelt. Dersom dere gjør opplegget i klasserommet (og ikke på hjemmeskole) anbefaler vi at oppgave B gjøres muntlig og oppgave A og C gjøres skriftlig.

Elevene gjør oppgave 2

Her skal elevene se på livestreamen. Den varer i 1 time og 15 minutter.

Elevene gjør oppgave 3

Avgjør om elevene skal gjøre oppgavene individuelt eller i grupper.

Avslutning

Oppsummer arbeidet elevene har gjort i etterkant av filmen. Spørsmål du kan stille klassen, er for eksempel:

  • Hvorfor tror dere at to journalister vant Nobels fredspris?
  • Hvilke saker er dere engasjert i?
  • Hvorfor er det viktig at ungdom engasjerer seg?
  • Er det noen som kunne tenkt seg å skrive et leserinnlegg nå?

Alternativer