Faktasjekk

Vær en faktasjekker!

90 min

Elevene lærer og praktiserer metoder profesjonelle faktasjekkere bruker når de skal avdekke falsk informasjon.

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Under finner du vårt forslag til hvordan du kan gjennomføre denne økta. Der finner du også vedlagte ressurser til deg som lærer under de ulike oppgavene som elevene skal arbeide med.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Kjenne til minst 3 ulike teknikker man bruker når man faktasjekker en nyhet
 • Kunne forklare hvordan man praktiserer teknikkene

Vis eksempel

Start økta med å vise elevene et eksempel på hva de skal lage: En faktasjekk presentert i kort video. Se videoen med faktasjekken fra Tenk sammen i klasserommet. Deretter kan du gjennomgå den utfylte skriverammen som hører til videoen for å visualisere arbeidet bak. Elevene skal selv fylle ut en slik skriveramme før de starter på videoen. Denne finner de på elevsiden.

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene. Der kan de enten jobbe individuelt, i læringspar eller grupper.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal se videoen om faktasjekken (2:06) igjen, i tillegg til en video fra amerikanske MediaWise (2:11).

Elevene gjør oppgave 2

Elevene skal selv finne en påstand eller sak som de skal faktasjekke.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal nå faktasjekke din sak/påstand og notere sine funn i vedlagt skjema. På den måten strukturerer de også faktasjekkens presentasjon i videoen.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skal presentere sin faktasjekk i en video som de spiller inn på deres egen mobil eller elektroniske enhet. På elevsiden finner de tips og triks til hvordan dette kan gjennomføres.

Avslutning

La elevene komme med innspill og sjekk om øktas mål er nådd. Dersom tiden strekker til, kan noen av elevene vise sin faktasjekk for klassen.

 • Kjenne til minst 3 ulike teknikker man bruker når man faktasjekker en nyhet
 • Kunne forklare hvordan man praktiserer teknikkene

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg3 SF

  Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring