Faktasjekk

Vær en faktasjekker!

90 min

Hvilke metoder bruker profesjonelle faktasjekkere for å avdekke falsk informasjon? Her lærer elevene anerkjente metoder og bruker dem til å lage sine egne faktasjekker som presenteres i en kort video.

Tekstarbeid
Hjemmeskole
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Kjenne til minst 3 ulike teknikker man bruker når man en sak
 • Kunne verifisere egne kilder og forklare hvordan gjør det

Vis video

Start økta med å vise elevene et eksempel på hva de skal lage: En faktasjekk presentert i kort video. Videoen ligger også på elevsiden, slik at elevene kan se den igjen om de trenger det.

Faktasjekk: Hvor kommer vaniljesmak fra?

Gå gjennom skriverammen

Gå gjennom den utfylte skriverammen som hører til videoen for å visualisere arbeidet bak. Elevene skal selv fylle ut en slik skriveramme før de starter på videoen. Denne finner de på elevsiden.

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene. Elevene kan jobbe individuelt, i læringspar eller grupper.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene svarer på oppgaver. Velg om de skal diskutere B i par, eller om dere diskuterer dem i fellesskap.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene finner en påstand eller sak som de skal faktasjekke. De kan velge noe fra sin egen feed, eller fra forslagene som ligger ved i oppgaven.

Foto: Maxim Ilyahov/Unsplash

Elevene gjør oppgave 3

Elevene faktasjekker saken/påstanden og noterer sine funn i det vedlagte skjemaet. På den måten strukturerer de også faktasjekkens presentasjon i videoen.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene presenterer sin faktasjekk i en video. På elevsiden finner de tips og triks til hvordan dette kan gjennomføres.

Avslutning

Oppsummer målene fra starten av timen og la elevene komme med innspill. Dersom tiden strekker til, kan noen av elevene vise sin faktasjekk for klassen.

 • Kjenne til minst 3 ulike teknikker man bruker når man en sak
 • Kunne verifisere egne kilder og forklare hvordan gjør det

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg3 SF

  Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring