Grafer og tall

Vurdering av grafer

30 min

Elevene jobber med feil man kan gjøre når man lager og vurderer grafer.

Quiz
Spill
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Grunnleggende forståelse av hvordan grafer kan misbrukes
 • Lese og tolke grafisk fremstilling

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene. Elevene jobber individuelt på oppgave 1 og i samarbeidspar på oppgave 2. Dersom du har printet ut arket til elevene, trenger de ikke elevsiden.

Elevene gjør arbeidsark side 1

Elevene jobber individuelt med denne oppgaven. Her skal elevene koble bildet av grafen med beskrivelsen av hva som er feil med grafen.

Elevene gjør arbeidsark side 2

Her velger elevene en av grafene og skal med egne ord beskrive hva som er feil med grafen og hvilke konsekvenser det får. Det er viktig å få frem at det kan være flere konsekvenser av feilene.

Avslutning

Som avslutning kan gruppene presentere deres funn for klassen, og du kan ta opp et av målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hvordan kan grafer misbrukes og mistolkes?

Alternativer

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Vurdere bruk og misbruk av statistikk.

 • Matematikk 10. trinn

  Modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige.

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap