Faktasjekk

War on Christmas

45-60 min

Diskusjoner om tradisjoner og verdier kan lett skape sterke følelser. "War on Christmas" er et eksempel på en slik diskusjon. Hva er "War on Christmas", og hvordan kan vi gå inn i vanskelige debatter uten å la følelsene styre oss?

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og les artikkelen "War on Christmas".

Gjennomføring

Introduser temaet og målet for timen:

 • Hva er "War on Christmas"?
 • Hvordan kan en debatt påvirkes av sterke interesser?
 • Hvordan kan vi diskutere vanskelige temaer uten å la følelsene ta overhånd?

Del ut elevsiden

Elevene gjør oppgave 1

Elevene leser teksten "War on Christmas" og svarer på spørsmålene.

Foto: Amazon.com

Elevene gjør oppgave 2

Bill O’Reilly var en av dem som bidro sterkt til at debatten om "War on Christmas" ble en stor mediesak.

Bill O'Reilly forfatter, programleder og politisk kommentator. Særlig kjent fra Fox News. Foto: Rob Kim/Getty Images

Elevene gjør oppgave 3

Debatter som dreier seg om tradisjoner kan raskt vekke sterke følelser.
Under er det tre ulike diskusjoner. Gå sammen i liten gruppe og velg en av de tre. Lag et forslag til hvordan dere kan unngå at debatten tar av med sterke følelser. Dere kan presentere deres forslag som en presentasjon, et skuespill eller på andre måter. Vær gjerne kreativ.

Juleselskap kan både være hyggelig, samtidig er det mange som synes det er spennende med diskusjon. Hvordan kan vi skape en god diskusjon uten å ødelegge stemningen? Foto: Libby Penner/Unsplash

Avslutning

Samle klassen til en felles gjennomgang av målene.


Hva er "War on Christmas"? Hvordan fremstår Bill O'Reilly som kilde og hva slags interesser driver debatten "War on Chrismas"?
Hvordan kan vi diskutere vanskelige temaer uten å la følelsene ta overhånd?
Her kan klassen lage noen punkter det kan være lurt å tenke på når temperaturen blir høy i en diskusjon.

NB! Det er viktig å presisere at det er ikke er et mål at alle skal være enige, men øve oss på å være uenige.

Alternativer

Kompetansemål

 • KRLE 10. trinn

  Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Historie Vg2

  Beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre.

 • Norsk Vg2 YF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Politikk, individ og samfunn

  Drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen .

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap