Snakk!

Basert på forskningsprosjektet DigiGen har vi utviklet ressurser som skal gjøre det enklere for voksne å snakke med barn og unge om det de opplever på nett. Ressursen heter Snakk! og inneholder samtalekort og videoer.

Illustrasjon: Samtaler om digitalt liv mellom foreldre og barn

Om Snakk!

Forskning fra forskningsprosjektet DigiGen viser at barn og unge trenger at vi i større grad prater med dem om det de opplever på nett. Målet med Snakk! er å legge til rette for morsomme og interessante samtaler barn og unges oppleveser på skjerm. Målgruppen er først og fremst barn mellom 10 og 14 år. Les mer om Snakk! ved å følge lenke under.

Om Snakk!

Illustrasjon: Samtaler om digitalt liv mellom foreldre og barn

Digital hverdag

Videoen under oppsummerer noe av forskningen fra DigiGen og bakgrunnen til samtalekortene om Digital hverdag. Samtalekortene inneholder sitater, spørsmål, situasjoner og dilemmaer om barn og unges digitale hverdag.

Samtalekort

Digital hverdag

Sosiale medier

Videoen under oppsummerer forskning fra DigiGen om barn og unge og sosiale medier. Samtalekortene inneholder sitater, spørsmål, situasjoner og dilemmaer som kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barn og unge om sosiale medier.

Samtalekort

Sosiale medier

Gaming

Videoen under oppsummerer forskning fra DigiGen om barn og unge og gaming. Samtalekortene inneholder sitater, spørsmål, situasjoner og dilemmaer som kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barn og unge om gaming.

Samtalekort

Gaming

English version

Here you find the resources Talk! They contain videos with information and conversation cards you can use in dialogue with your child.

Conversation card

Social media

Conversation card

Digital everyday lives

Conversation card

Gaming

About Talk!

Illustration: Conversations about children and young peoples life online