Bevis det!

Når du er på nett får du ulike påstander kastet mot deg. Det er ikke alt som er like viktig, men det kan være greit å kjenne til noen måter å avgjøre om sakene er til å stole på.

I denne oppgaven får du fire ulike saker som har vært postet de siste ukene. Ingen av dem er sanne, men kan du finne bevis?

Oppgaven har tre deler.

Oppdatert: 10. juni

Del 1

Se de to videoene der du får noen tips til hvordan du kan faktasjekke.

Kopi av VB kort versjon - sykepleier Wuhan.mov

Faktasjekk av video

Kort video som viser hvordan faktasjekkerne i Faktisk.no faktasjekker en mistenkelig video.

Faktasjekk av nettside

Kort video som viser hvordan en faktasjekker i Faktisk.no jobber når de sjekker en nyhet som virker å ikke være sann.

Del 2

Velg deg en av de fire sakene under og finn bevis som du mener holder for at saken er falsk.

Noter ned bevisene i et dokument underveis i arbeidet.


Tips til nettsider du kan bruke for å finne bevis

Google - Søkemotor

Unicef.org - Den offisielle nettsiden til Unicef

Faktisk.no - Norsk faktasjekk-side

snopes.com - Amerikansk faktasjekk-side.

Pesacheck.org - Afrikansk faktasjekk-side.

Yandex - Søkemoter på nett som lar deg søke på bilder på nettet


Kilde: Twitter

Sak 1

Du har sikkert sett mange artikler om at det er mye mindre forurensing i luften på grunn av at alle folk sitter i karantene. Blant annet kom det flere bilder fra kanalene i Venezia som viste at vannet der hadde blitt mye renere, til og med noen delfiner hadde kommet til byen.

Joda, vannet hadde blitt renere - men delfiner? Nope.

Hvilke beviser kan du finne på at dette er falskt?

Sak 2

Mange har vært ute med tips til hva vi bør gjøre for å "vinne kampen mot Korona". Dette er en falsk post som gir seg ut for å være fra UNICEF.

Hvordan kan de avsløres?

Kilde: screenshot messenger
Kilde: screenshot messenger

Sak 3

Mange fikk denne falske meldingen fra venner og familie på Messenger. Hvordan kan du avsløre denne?

Sak 4

Flere medier har skrevet om "søringkarantenen". Det betyr at om du kommer fra Sør-Norge til Nord-Norge så må du være i karantene i 14 dager for å unngå spredning av korona. I denne artikkelen intervjues ordførere i flere kommuner i Nord-Norge der de forteller om mulige karanteneforslag. Det er jo selvsagt ikke riktig, men kan du bevise det?

Kilde: Satiriks

Del 3

Velg mellom to alternativer:

          1. Presenter bevisene dine i en kort snapfilm som du sender til læreren din.
          2. Lever inn teksten du har skrevet underveis i arbeidet.

Teksten skal overbevise leseren om at saken ikke er sann.

Bruk gjerne lenker i dokumentet.

Til høyre ser du et eksempel på hvordan en ungdom har laget en videopresentasjon av en falsk sak.

I besvarelsen skal du svare på følgende:

1. Hvorfor har du valgt denne saken

2. Hvilke bevis har du for at den er usann

3. Hvilket bevis syntes du var avgjørende for at du ikke stoler på saken.