22. juli og radikalisering

22. juli: Vurder årsakene

60-75 min

Her skal elevene jobbe med årsakene til radikalisering, spesielt knyttet til terrorangrepet 22.juli. Dette opplegget er den siste delen av samleopplegget «22.juli:Årsaker».

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele ut linken til elevene. Les artikkelen "Hvordan blir man radikalisert?"

Artikkelen "22. juli: Livet til terroristen" ligger også her, den bør elevene huske mesteparten fra fra opplegget "Terroristens oppvekst".

Oppgave 3: Elevene skal jobbe i grupper på 3-4 elever. Hver gruppe trenger et utprintet eksemplar av dokumentet «22.juli: Årsakskort». La elevene klippe kortene selv.

Gjennomføring

Introduser målet for timen og hva elevene skal arbeide med i løpet av økten

 • Elevene skal ha kjennskap til hva som kan forårsake radikalisering
 • Elevene skal kjenne til og vurdere årsaker til hvorfor Anders Behring Breivik ble terrorist
 • Elevene skal argumentere for eget standpunkt


Introduser oppgave 1 for elevene

Gjennomgå deretter oppgave 1 for elevene. Det er viktig å påpeke at det ikke finnes noen fasit på denne oppgaven, og at årsakene til terroraksjonen er kompleks og sammensatt.

Del deretter ut link til elevsiden til gruppene.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene jobber med teksten "Hvordan blir man radikalisert?". Avgjør om elevene skal lese den individuelt, i par eller i grupper.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber i grupper med oppgaver til teksten.

Presenter oppgave 3 for elevene

Gjennomgå oppgave 3 (på elevsiden) med elevene. La oppgaven stå på tavla, slik at elevene kan legge bort PCene sine. Del elevene inn i grupper på 3-4 og del ut årsakskortene.

På hvert kort står det én faktor som kan ha bidratt til terrorhandlingene 22. juli. Årsakene er hentet fra filmen 22. juli: Motivet bak terroren og 22. juli: Livet til terroristen".

Presentasjon av oppgave 3 i klassen

Elevene skal nå presentere sin rangering. De skal argumentere for eget syn, samt legge frem eventuelle uenigheter de hadde innad i gruppa. Legg igjen vekt på at det ikke finnes noen fasit og at dette er et komplekst tema.

Avslutning

Avslutt økten med å gjennomgå målene før timen og la elevene komme med innspill:

 • Hva kan forårsake radikalisering?
 • Hva kan være årsakene til at Anders Behring Breivik ble terrorist?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap