Faktasjekk

Faktasjekk helseråd på TikTok

60-90 min

En sunn og konstruktiv debatt består av korrekte påstander, og det er nødvendig å undersøke informasjonen bak argumentene sine. Her lærer elevene seg faktasjekk som metode, med helsepåstander fra TikTok som tema.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Avgjør om elevene skal komme med egne påstander de ønsker å faktasjekke, eller om dere skal bruke eksemplene som ligger her.

Last ned og skriv ut plakaten, skriverammen og eksempelteksten slik at elevene kan bruke dette i arbeidet sitt.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært når timen er slutt.

 • Jeg kan faktasjekke en påstand og dokumentere prosessen min
 • Jeg kan drøfte positive og negative sider ved helseinformasjon på TikTok

Del deretter ut elevsiden til elevene.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal se et skjermopptak fra en TikTok-feed og diskutere følgende spørsmål i læringspar. Gjennomgå spørsmålene til slutt i plenum.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene blir kjent med faktasjekk som metode, gjennom en video og en plakat. Diskuter hvorfor det kan være nødvendig å faktasjekke i møte med helseråd.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal velge seg et helseråd fra eksemplene på elevsiden, eller du kan la dem finne frem til helsepåstander de har fått opp i sin egen feed. Ved hjelp av faktasjekkplakaten, skriverammen for faktasjekk og eksempelteksten skal de selv gjennomføre en faktasjekk.

Egg påvirker ikke kolesterolet

Videoen viser en mann som sier at egg ikke påvirker kolesterolet vårt.

Marshmallows for sår hals

Videoen viser en kvinne som hevder at marshmallows bidrar til å bedre sår hals.

30 sekunders kald dusj

Videoen viser en mann som dusjer (angivelig i kaldt vann), med tekst: "Når du innser at en 30 sekunder lang dusj hver morgen er en av de sterkeste medisinene mot angst og depresjon."

Elevene gjør oppgave 4

La elevene levere inn eller presentere arbeidet sitt, enten ved muntlig presentasjon, en video eller en skriftlig innlevering.

Avslutning

Gjennomgå øktens mål etter at elevene har presentert sine funn, og la elevene komme med innspill til en kort oppsummering av hva de har lært.

 • Jeg kan faktasjekke en påstand og dokumentere prosessen min
 • Jeg kan drøfte positive og negative sider ved helseinformasjon på TikTok

Kompetansemål

 • Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1

  Vurdere skiljet mellom faktabaserte ytringar og andre ytringar.

 • Naturfag Vg1 NA

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Norsk Vg2 YF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling